Bàng giờ tàu Đường sắt Việt Nam 2012 (09/05/2012)

Dream Travel là đại lý vé tàu cho Đường Sắt Việt Nam, xin gửi Bảng giờ tàu 2012


BẢNG GIỜ TẦU THỐNG NHẤT: HÀ NỘI – TP. HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI

 

        TÀU

GA

SE1 33h00

SE3 30h00

SE5 37h00

SE7 33h00

TN1 41h00

NA1 8h10

 

   TÀU   

 

 GA

SE2 33h00

SE4 30h00

SE6 37h00

SE8 33h00

TN2 41h00

NA2 8h10

HÀ NỘI

19.00

23.00

15.45

6.15

 

 

10.05

21.30

 

SÀI GÒN

19.00

23.00

15.45

6.25

10.05

 

GIÁP BÁT

 

 

 

 

10.18  10.20

 

 

BIÊN HÒA

19.39  19.42

 

16.24

16.27

7.04

7.07

10.48

10.51

 

PHỦ LÝ

 

 

16.50

16.53

7.19

7.22

11.17  11.20

 

 

BÌNH THUẬN

 

 

19.04

19.07

9.42

9.45

14.14

 14.17

 

NAM ĐỊNH

20.36  20.39

 

17.28

17.31

7.56

7.59

8.33

11.57  12.00

23.12

23.15

 

THÁP CHÀM

 

 

21.20

21.26

11.55

11.57

16.42

16.45

 

NINH BÌNH

 

 

18.03

18.06

8.30

8.33

12.34  12.37

 

 

NHA TRANG

2.31

2.36

                           2.40                             

 

 

3.01

5.33

 5.38

23.49

23.54

13.23

13.28

18.24

18.36

 

BỈM SƠN

 

 

18.39

18.42

 

 

13.28  13.31

 

 

TUY HÒA

 

 

 

15.24

15.27

21.37

 21.40

 

THANH HÓA

22.15 22.18

 

19.19

19.22

9.40

9.43

14.09  14.12

2.37

2.45

 

DIÊU TRÌ

6.17

6.29

9.14   9.26

04.08

04.20

17.13

17.25

23.32

 23.47

 

CHỢ SY

 

 

21.00

21.03

 

15.56  15.59

4.43

4.46

535

 

QUẢNG NGÃI

9.13

 9.16

12.02

12.04

07.19

07.22

20.31

20.34

3.21

3.24

 

VINH

0.44   0.49

4.07    4.12

22.10

22.16

11.56

12.01

16.42  16.54

5.35

 

TAM KỲ

10.21

10.24

 

08.34

08.37

 

4.46

 4.49

 

YÊN TRUNG

 

 

22.40

22.43

 

17.19  17.22

 

 

ĐÀ NẴNG

11.51

12.06

14.30  14.42

10.18

10.34

23.12

23.27

6.38

 6.58

 

HƯƠNG PHỐ

 

 

23.54

23.57

 

18.20  18.23

 

 

LĂNG CÔ

 

 

11.58

12.04

 

8.44

  9.18

 

ĐỒNG LÊ

 

 

 

 

19.51  19.54

 

 

HUẾ

14.43

14.48

17.06  17.11

13.21

13.26

2.07

2.12

10.38

10.48

 

ĐỒNG HỚI

4.31    4.43

7.49   8.01

02.34

02.46

15.43

15.55

21.26 21.51

 

 

ĐÔNG HÀ

15.59

16.02

 

14.40

14.43

 

12.06

12.09

 

ĐÔNG HÀ

6.43    6.46

 

04.51

04.54

 

23.50

23.53

 

 

ĐỒNG HỚI

17.44

17.56

19.56  20.08

17.02

17.14

5.21

5.33

14.06

14.21

 

HUẾ

7.57   8.02

10.45  10.50

06.07

06.12

19.07

19.12

1.13

1.18

 

 

ĐỒNG LÊ

 

 

18.43

18.46

 

16.15

16.18

 

LĂNG CÔ

  

 

07.31

07.34

 

3.06

3.11

 

 

 

HƯƠNG PHỐ

 

 

20.48

20.50

 

17.27

17.30

 

ĐÀ NẴNG

10.31  10.46

13.12   13.24

08.56

09.11

21.41

21.56

4.38

4.58

 

 

YÊN TRUNG

 

 

21.42

21.44

 

18.43

 18.46

 

TAM KỲ

12.05 12.08

 

10.44

10.47

 

6.24

6.27

 

 

VINH

21.37

21.42

23.41

23.46

22.08

22.13

9.26

9.31

19.12

19.24

20.40

QUẢNG NGÃI

13.28 13.31

15.44

15.46

11.57

12.05

0.35

0.38

 

 

8.09  8.12

 

 

CHỢ SY

 

 

22.55

22.58

 

20.10

20.13

21.35

21.38

DIÊU TRÌ

16.16  16.28

18.20  18.32

14.57

15.09

3.23

3.35

12.11

12.26

 

 

THANH HÓA

0.16

0.19

 

00.58

01.01

11.56

11.59

22.49

22.52

23.47

23.50

TUY HÒA

18.33

18.36

 

17.11

17.14

5.32

5.35

14.20

14.23

 

 

BỈM SƠN

 

 

 

 

23.30

 23.33

 

NHA TRANG

20.28  20.33

22.03  22.08

19.40

19.45

7.37

7.42

16.46  16.58

 

 

NINH BÌNH

 

 

02.25

02.28

13.07

13.10

0.11

0.14

 

THÁP CHÀM

22.04  22.07

 

21.17

21.23

9.11

9.13

18.48 18.51

 

 

NAM ĐỊNH

2.15

2.18

 

03.00

03.03

13.41

13.44

1.03

 1.06

1.49

1.52

BÌNH THUẬN

 

 

 

11.41

11.44

21.57 22.23

 

 

PHỦ LÝ

 

 

03.37

03.40

14.18

14.21

1.44

 1.47

 

BIÊN HÒA

 

 

03.56

03.59

14.21

14.25

2.12  

2.15

 

 

GIÁP BÁT

 

 

 

 

 

 

SÀI GÒN

4.10

5.00

04.40

15.05

3.03

 

 

HÀ NỘI

4.02

5.00

04.45

15.28

3.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.22

                      

 

 

 

BẢNG GIỜ TÀU ĐỊA PHƯƠNG HÀ NỘI – LÀO CAI – HÀ NỘI

THE TRAIN TIME TABLE HA NOI – LAO CAI – HA NOI

(Thực hiện từ 0h ngày 15/5/2012 )

 

     Tàu     

Ga

SP1

SP3

SP7

SP5

LC1

LC3

 

   Tàu   

Ga         

SP2

SP4

SP8

SP6

LC2

LC4

HÀ NỘI

21.10

21.50

20.35

19.40

22.00

6.10

 

LÀO CAI

20.15

21.00

19.30

21.30

18.40

9.15

VIỆT TRÌ

 

 

 

 

0.09

0.12

8.19

8.22

 

PHỐ LU

21.22

21.25

22.07

22.10

20.37

20.43

22.37

22.40

19.47

19.52

10.40

10.50

YÊN BÁI

 

1.00

1.20

1.52

2.05

0.22

0.35

23.22

23.45

2.38

2.53

10.41

10.56

 

BẢO HÀ

 

 

22.53

22.56

21.27

21.32

23.23

23.26

20.35

20.40

11.45

11.50

BẢO HÀ

 

4.16

4.19

2.55

2.58

2.25

2.28

5.16

5.20

13.58

14.03

 

YÊN BÁI

  0.19

0.33

1.09

1.24

23.42

23.55

1.55

2.10

23.09

23.25

14.57

15.12

PHỐ LU

4.20

4.25

5.02

5.06

3.41

3.44

3.11

3.14

6.03

6.13

14.58

15.08

 

VIỆT TRÌ

 

 

 

4.23

4.26

01.55

01.58

17.40

17.46

LÀO CAI

 

5.35

 

6.15

4.55

4.22

7.20

16.35

 

HÀ NỘI

4.55

5.15

4.20

6.55

4.05

20.15

                                                       

 


Đặt dịch vụ  
(*) Nội dung không được để trống
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  
Gửi bình luận của bạn   Xem ý kiến bạn đọc BackPrint |  Back Quay lại
(*) Nội dung không được để trống
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  
Ý kiến bạn đọc ( )
Trang 1 of 3 1 2 3 > >>